நாங்கள் யார் ?

எங்களது நோக்கம்:

சைவ சமயத்தை அனைவரிடமும் சென்றடைய செய்தல்.

சைவம் என்ற தேசத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புதல், சாமகானப்பிரியன் பேரிகைக்குழு என்பது 2019 இல் நிறுவப்பட்டது. சைவ சமயத்தின் பிராமண நூல்களாக அமையும் வேதம், சிவாகமம், பன்னிரு திருமுறைகள், சாத்திரங்கள் மற்றும் அதில் பொதிந்துள்ள அறிவு அமைப்புகளின் தொடர்ச்சியான பாதுகாப்பு, வளர்ச்சி மற்றும் பரப்புதலுக்கான ஒரு இயக்கம்.

சாமகானப்பிரியன் என்பது ஒரு லாப நோக்கற்ற அமைப்பாகும். இது மிகவும் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் ஆர்வம் உள்ள தன்னார்வலர்களைக் கொண்ட பெரிய குழுவை கொண்டுள்ளது. அவர்களை சைவ சமயம் பற்றிய அறிவை இனம், பாலினம், பிராந்தியம், சாதி, வயது போன்றவேறுபாடின்றி சமூகத்தின் அனைத்து பிரிவினருக்கும் எடுத்துச் செல்கிறார்கள்.

சாமகானப்பிரியன் என்பது ஒரு லாப நோக்கற்ற அமைப்பாகும். இது மிகவும் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் ஆர்வம் உள்ள தன்னார்வலர்களைக் கொண்ட பெரிய குழுவை கொண்டுள்ளது. அவர்களை சைவ சமயம் பற்றிய அறிவை இனம், பாலினம், பிராந்தியம், சாதி, வயது போன்றவேறுபாடின்றி சமூகத்தின் அனைத்து பிரிவினருக்கும் எடுத்துச் செல்கிறார்கள்.

நாம் எதை நோக்குகிறோம் :

 • சிவ வழிபாட்டை ஊக்குவித்து சமூகத்தின் அனைத்துப் பிரிவினரும் அணுகும் வகையில் உருவாக்கவும்.
 • சைவ சமயத்தின் மிகவும் பயனுள்ள மற்றும் விரைவான பரவலுக்கு உலகெங்கிலும் உள்ள அடியார் குழுக்களுடன் பணியை ஒருங்கிணைக்கவும்.
 • சைவ சமய பாரம்பரியம் மற்றும் யோகா, உளவியல், கலை, இசை, நடனம், தியானம், சித்த வைத்தியம் மற்றும் சாஸ்திரங்கள் போன்றவற்றை ஒரு இணக்கமான சமுதாயம் மற்றும் தனிப்பட்ட குணநலன்களை மேம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்தவும்.
 • திருக்கோவில்கள், சைவ சமயம் மற்றும் அதன் மரபுகளில் பாதுகாப்பு, மேம்பாட்டிற்காக இளைக்கும் அடியார்களுக்கு ஆதரவு, உதவி, உதவித்தொகை, கௌரவ ஊதியம், ஓய்வூதியம் பெற வழிவகை செய்தல்.
 • சைவ சமயம் மற்றும் அதன் அறிவு மரபுகள் பற்றிய அறிவையும் தகவல்களையும் பரப்ப புத்தகங்கள், பத்திரிகைகள், செய்தி தொகுப்பு, செய்திதாள்கள் மற்றும் அனைத்து தொடர்பு வழிகளையும் பயன்படுத்தவும்.
 • சைவ சமயம் மற்றும் சிவ பணிகளை மேம்படுத்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளுக்கான உதவித்தொகை மற்றும் நிதி வழிமுறைகளை உருவாக்க உதவுங்கள்.

நாம் என்ன சாதித்தோம்?

 • ஆறு கிராமங்களில் திருக்கயிலாய வாத்தியம் பயிற்சி அடியார்கள் பெற்றனர்.
 • சைவ சித்தாந்த வகுப்பு வாரம் இருமுறை நடைபெறுகிறது.
 • பரத கலை வாரந்தோறும் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.
 • வாரந்தோறும் சிவாலய உழவாரப்பணி மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
 • தக்க ஓதுவாமூர்த்திகளைக்கொண்டு பன்னிரு திருமுறைகள் கற்பிக்கப்படுகிறது.
 • ஆண்டுதோறும் தீட்கை பெற ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுகிறது.

இந்த மறுமலர்ச்சியில் நான் எவ்வாறு பங்கேற்க முடியும்?

 • சைவ சமயத்தை பின்பற்றுங்கள்.
 • திருக்கயிலாய வாத்திய பயிற்சி வகுப்புகளில் கலந்து கொண்டு திருக்கோவில்களில் சிவ வாத்தியம் இசையுங்கள்.
 • பன்னிரு திருமுறைகள் பாடுங்கள்.
 • எங்களது பயிற்சி முகாமில் கலந்து கொள்ளுங்கள்

எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக சாமகானபிரியனில் தன்னார்வலராக வாருங்கள்.

View Gallery